12. aug, 2020

Kräftfiske

Vid bron i Orrbyn över Råneå Älv.

Norra sidan före bron är en ny nerfart ordnad för bil med båt som skall användas för Kräftfisket.