Visar med siffror var hus är belägna

Se vidare under www.raan.nu där Vi och våra gårdar ligger.

Karta över byn Orrbyn