Premiär Långsmalatjärn lördag 7 december 2019

Välkommen till Fiskepremiär Långsmaltjärn lördag 7 december 2019,

Start: kl: 09:00

Fiskekort säljs på plats, kontant eller swish: 123 09 11 586

Sommarpremiär Långsmalatjärn

Lördag  6 Juli 2019 sommarpremiär Långsmalatjärnen start kl: 09:00

---------------------

Fiskekort säljs på plats   Swish och kontant går bra.

Swish: 123 091 15 86

Välkommen säger Årbyns Sportfiskeklubb

Sommarpremiär Tväråköltjärnen

Lördag 15 juni 2019 sommarpremiär Tväråköltjärnen start kl: 09:00

------------------

Lördag  6 Juli 2019 sommarpremiär Långsmalatjärnen start kl: 09:00

---------------------

Fiskekort säljs på plats   Swish och kontant går bra.

Välkommen säger Årbyns Sportfiskeklubb

Fisketävling

Fisketävling Tväråköltjärnen Påsklördag 20 April 2019

Kl: 11:00 - 13:00

1:a pris 3000 kronor, 2:a pris 2000 kr, 3:e pris 1000 kronor

Försäljning Hamburgare, läsk, kaffe till självkostnadspris.

Kort 150 kr. kontant eller swish

Swish: 123 0911 586

Välkommen säger Årbyns Sportfiskeklubb.

Premiär Tväråköltjärnen

Fiskepremiär  Tväråköltjärnen

Lördag 19 03 09 KL: 09:00

Kontant och swish går bra

Välkommen säger Årbyns Sportfiskeklubb

Årsmöte

Kallelse till Årsmöte Årbyns Sportfiskeklubb

Onsdag 13 Februari 2019

KL: 19:00 i Orrbyns Byahus

Vi bjuder på kaffe

Styrelsen

Öppethållande

Långsmalatjärn hålls öppen under stora delar av året.

Dock inte under pågående älgjakt.

Likaså då sommarfisken är inplanterad inför sommarpremiär.

Premiär Tväråköltjärnen

Premiär Tväråköltjärnen lördag 18 06 16   kl: 09:00 start.

Kort säljs på plats.

----

Söndag 18 07 01 Premiär Långsmalatjärnen kl: 09:00 start.

Årsmöte

Sportfiskeklubbens Årsmöte gällande år 2017 blir Onsdag 18 01 31  kl: 19:00

Lokal: orrbyns Byahus

 

OBS ! Fisketjärnarna Tväråköltjärnen och Långsmalatjärnen  är stängda from i dag 17 05 07

Fiskebevakningskurs

Påminnelse:

Blir i Orrbyns Byahus lördag 18 och  söndag 19 februari  kl: 09:00-14:00.

Obs gäller för de som anmält sig tidigare.

Välkommen ni som anmält er säger Årbyns Sportfiskeklubb

Vårpremiärer

Långsmalatjärnen lördag 18 mars med start kl: 09:00

Tväråkötjärenen blir Påskdagen 16 april med start kl: 10:00

Försäljning av korv, hamburgare, kaffe och läsk till självkostnadspris.

Fiskekort säljs på plats och kontant betalning.

Välkommen säger Årbyns Sportfiskeklubb

Undersida

Årbyns Sportfiskeklubb

Klubben bildad slutet på 2015.

Ordförande: Arne Sundberg

Kassör: Christer Engman

Sekreterare: Elisabeth Aspegren

Ledamöter: Sven-Olov Carlqvist och Rolf Ledroth

Regler för fiske i Tväråköltjärnen

 

* Pris dygnskort 150 kronor / 3 fiskar per dygn får tas upp.

* Pris Årskort 600 kronor / Samma 3 fiskar per dygn får tas upp.

* Årskort kan endast köpas av boende i byn, deras familj och sommarstugeägare i byn.

* Fiskeförbud från isfisket fram till sommarpremiären Juni 2016

* From 18 Juni gäller dygn och årskort alla dagar fram till att isen lägger

* Årskort gäller inte under prmiärdagar.

* Fiske får endast utföras med handredskap,

* Fiskekort köpes hos Christer Engman: Tel: 070 / 236 36 53

* Fiskekort köpes hos  Rolf Ledroth: Tel: 070 674 71 45

* Framtid: En brevlåda vid Christer Engmans hus i Orrbyn där du skriver namn, adress och datum som du lägger i ett kuvert och peng för det kort du ämnar köpa. Detta kuvert sätter du i den låsta delen av lådan.