Öppethållande

Långsmalatjärn hålls öppen under stora delar av året.

Dock inte under pågående älgjakt.

Likaså då sommarfisken är inplanterad inför sommarpremiär.

Premiär Tväråköltjärnen

Premiär Tväråköltjärnen lördag 18 06 16   kl: 09:00 start.

Kort säljs på plats.

----

Söndag 18 07 01 Premiär Långsmalatjärnen kl: 09:00 start.

Årsmöte

Sportfiskeklubbens Årsmöte gällande år 2017 blir Onsdag 18 01 31  kl: 19:00

Lokal: orrbyns Byahus

 

OBS ! Fisketjärnarna Tväråköltjärnen och Långsmalatjärnen  är stängda from i dag 17 05 07

Fiskebevakningskurs

Påminnelse:

Blir i Orrbyns Byahus lördag 18 och  söndag 19 februari  kl: 09:00-14:00.

Obs gäller för de som anmält sig tidigare.

Välkommen ni som anmält er säger Årbyns Sportfiskeklubb

Vårpremiärer

Långsmalatjärnen lördag 18 mars med start kl: 09:00

Tväråkötjärenen blir Påskdagen 16 april med start kl: 10:00

Försäljning av korv, hamburgare, kaffe och läsk till självkostnadspris.

Fiskekort säljs på plats och kontant betalning.

Välkommen säger Årbyns Sportfiskeklubb

Undersida

Årbyns Sportfiskeklubb

Klubben bildad slutet på 2015.

Ordförande: Arne Sundberg

Kassör: Christer Engman

Sekreterare: Elisabeth Aspegren

Ledamöter: Sven-Olov Carlqvist och Rolf Ledroth

Regler för fiske i Tväråköltjärnen

 

* Pris dygnskort 150 kronor / 3 fiskar per dygn får tas upp.

* Pris Årskort 600 kronor / Samma 3 fiskar per dygn får tas upp.

* Årskort kan endast köpas av boende i byn, deras familj och sommarstugeägare i byn.

* Fiskeförbud från isfisket fram till sommarpremiären Juni 2016

* From 18 Juni gäller dygn och årskort alla dagar fram till att isen lägger

* Årskort gäller inte under prmiärdagar.

* Fiske får endast utföras med handredskap,

* Fiskekort köpes hos Christer Engman: Tel: 070 / 236 36 53

* Fiskekort köpes hos  Rolf Ledroth: Tel: 070 674 71 45

* Framtid: En brevlåda vid Christer Engmans hus i Orrbyn där du skriver namn, adress och datum som du lägger i ett kuvert och peng för det kort du ämnar köpa. Detta kuvert sätter du i den låsta delen av lådan.